Bystřice pod Hostýnem

Centrem ORP (obce s rozšířenou působností), které zahrnuje 13 obcí, je město Bystřice pod Hostýnem. Více než polovina obyvatel z území ORP žije právě zde, konkrétně 8 369 obyvatel. Přírodní dominantu území tvoří Hostýnské vrchy a obce najdeme často právě na úpatí vrchů ve výšce 308 m.n.m. Ač se jedná o jedno z nejmenších ORP ve Zlínském kraji, panorama Hostýnských vrchů, blízkost přírody a tradice řemesel je lákadlem území.
Číst více ->

51,3 %

území lesních pozemků

Lesních pozemků (v ha) je v ORP více jak polovina celé jeho rozlohy.


Zdroj: ČSÚ


4

číslo vykazující sňatkovost

Při přepočtu na střední stav obyvatel se zde lidé častěji berou.


Zdroj: ČSÚ


4,4 %

podíl obyvatel v exekuci

To představuje velmi málo exekucí v ORP. Oproti průměru ČR je zde exekucí zasaženo nízké procento obyvatel.


Zdroj: Exekutorská komora ČR


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.