Vztahy a sociální soudržnost

Rozvodovost ve Zlínském kraji se dlouhodobě pohybuje pod republikovým průměrem (2,42 %).


Celý kraj s údajem 2,0 % patří v rozvodovosti v rámci republiky k nejníže postaveným. Děti se častěji než jinde rodí v manželství (ZK 61,6 %, ČR 53,3 %).


Rodina a dobré vztahy jsou ve Zlínském kraji základ. Vztahy, rodina a kamarádi jsou to nejdůležitější. Na Moravě to platí dvojnásob. Slovácko a Valašsko, to jsou vlídní, vstřícní a srdeční lidé. Ve Zlínském kraji ctíme rodinu a vážíme si svých kořenů. Žijte v kraji s nejnižší rozvodovostí, a naopak nejvyšším počtem dětí narozených v manželství. Live in Zlin!


3,66 %

podíl osob v exekuci

ČR 6,39 % (k 30. 6. 2022)


Zdroj: EK ČR


56,92 %

podíl dětí narozených v manželství v roce 2020

Zdroj: ČSÚ


41,03 %

podíl obyvatelstva v manželském svazku

Zdroj: ČSÚ