Kulturní vyžití

Výdaje na kulturu vyjadřují zájem občanů o kulturní dění a jeho podporu.


Ve zjednodušující interpretaci lze považovat vyšší výdaje za pozitivní aspekt. Zlínský kraj patří mezi tři kraje ČR s vysokou hodnotou výdajů – 435,29 vyjádřenou v Kč na obyvatele (ČR 405,63).


Zlínský kraj – kraj kultury. Divadla, kina, galerie, ale také lidové tradice a folklor. V kulturních a kreativních odvětvích je Zlínský kraj špičkou v republice. Žijte v kraji jedinečných jízd králů, kopaničářských a liptálských slavností či hudebních festivalů. U nás kultura nezná hranice. Live in Zlin!


25

počet muzeí a galerií

Zdroj: ČSÚ


557 281

počet návštěvníků expozic muzeí, galerií a památníků v roce 2020

Zdroj: ČSÚ


1

Filharmonie Bohuslava Martinů sídlící v unikátním sálu od arch. Evy Jiřičné

Zdroj: FBM