Kulturní a kreativní průmysly

Od roku 2020 je oblast Kulturních a kreativních průmyslů novou doménou specializace Zlínského kraje.


Doplňuje tak stávající domény specializace, jako je strojírenství, plastikářství a ICT.


Zlínský kraj je špička v kulturních a kreativních odvětvích. Kulturní a kreativní průmysly jsou v našem kraji hluboce zakořeněny. Tvořivost a kreativitu u nás rozvíjíme už u dětí. Kreativní obory najdete na středních školách a dále v jejich studiu pokračovat na Univerzitě Tomáše Bati. Až 17 % jejích absolventů pochází právě z těchto oborů. Pojďte se k nim přidat. Live in Zlin!


1 fakulta

Oblast kulturních a kreativních průmyslů lze studovat na jedné ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati - Fakultě multimediálních komunikací.

Zdroj: UTB


452,3 mil. Kč

Soukromé výdaje firem na výzkum a vývoj v oblasti kulturních a kreativních průmyslů ve Zlínském kraji.

Zdroj: MPO


30 členů

Počet členů Zlínského kreativního klastru

Zdroj: ZKK