Holešov

Správní obvod Holešov leží v severní části Zlínského kraje a na severu sousedí s Olomouckým krajem. Na západě je jeho sousedem správní obvod Kroměříž, na jihu a jihovýchodě Otrokovice a Zlín a na východě pak Bystřice pod Hostýnem. Je druhým nejmenším správním obvodem v kraji. Oblast leží v oblasti Holešovské plošiny v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu, která je tvořena nánosy řek stékajících z Hostýnských vrchů. Je to obvod s největším podílem zemědělské půdy, z celkové rozlohy zaujímá tři čtvrtiny. Zároveň má i největší podíl orné půdy v kraji.
Číst více ->

135,3

hodnoty zde dosahuje Index stáří

Je to méně, než je průměr za Zlínský kraj jako celek. Podíl mladších věkových skupin narůstá.


Zdroj: ČSÚ


98

osob

Při sledování pohybu obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2021 přírůstek obyvatel díky přistěhování.


Zdroj: ČSÚ


119,2

počet aktivních ekonomických subjektů

V ORP je při přepočtu na 1000 obyvatel vyšší počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.