Životní prostředí

Podíl oblastí, které jsou zahrnuty do zvláště chráněných krajinných oblastí, ale i celkový podíl zeleně jsou v mezikrajském srovnání vysoce nadprůměrné (30,8 % rozlohy).


V rámci životního prostředí se Zlínský kraj řadí ke krajům s podprůměrným znečištěním ovzduší oxidem dusíku NOx.


Žijte ve Zlínském kraji, který myslí na přírodu. Na ochraně toho nejcennějšího si dáváme obzvlášť záležet. Poměr ekologicky nezatížených území u nás patří k nejvyšším v Česku a téměř třetina kraje patří zvláště chráněným územím. Žijte v čisté krajině bez ekologických zátěží: žijte ve Zlínském kraji. Live in Zlin!


119,4

tisíce hektarů území chráněné krajinné oblasti (Beskydy a Bílé Karpaty)

Zdroj: ČSÚ


952

hektarů přírodních památek

Zdroj: ČSÚ


2 827

kg vyprodukovaných odpadů na obyvatele v roce 2020

Zdroj: ČSÚ