Valašské Klobouky

Správní obvod je situován v jihovýchodní části Zlínského kraje, kde kraj hraničí se Slovenskou republikou. V rámci kraje sousedí se třemi správními obvody, na západě je to správní obvod Luhačovice, na severu Vizovice a Vsetín. Svou rozlohou je šestým a počtem obyvatel devátým největším správním obvodem ve Zlínském kraji.
Číst více ->

2,0

počet rozvodů na 1 000 obyvatel

ORP vykazuje velmi nízký počet rozvodů v roce 2021.


Zdroj: ČSÚ


42

počet dokončených bytů

V roce 2021 bylo vybudováno a dokončeno v ORP 42 nových bytů.


Zdroj: ČSÚ


27

roční počet dopravních nehod

Nízký počet nehod činní z tohoto ORP jedno z nejbezpečnějších míst.


Zdroj: HZS Zlínského kraje


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také indikátor ekologické stability sděluje, že žijeme v čistém prostředí.