Valašské Klobouky

Reliéf oblasti Valašskoklboucka je tvořen Bílými Karpatami s nejvyšším vrcholem Javorníkem (782 m n.m.) a Vizovickou vrchovinou. Pro Bílé Karpaty, které se poněkud odlišují od Vizovické vrchoviny, jsou typičtější masivní ploché hřbety s mírně členitými svahy. Největší podíl z celkové výměry zaujímají trvalé travní porosty, téměř 49 %, za zmínku dále stojí oblasti podhorských pastvin a luk s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Hlavním střediskem osídlení a zároveň přirozeným spádovým centrem okolních obcí je město Valašské Klobouky. Město se nachází v severním cípu CHKO Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. V minulosti známé soukenictvím a později výrobou papučí. Dochovanými památkami jsou budova radnice z 2. pol. 18. století, mariánský sloup a farský kostel.

Dalším městem oblasti je Brumov-Bylnice s farním kostelem sv. Václava a barokním sousoším Trojice z roku 1777. Nejvýznamnější památkou Brumova jsou relikty královského hradu, jednoho z nejvýznačnějších na Moravě, který v minulosti hrál důležitou obrannou úlohu při vpádu Uhrů v roce 1271. Je to oblast Valašska s lidovou kulturou horského typu, kde má svou tradici řada lidových zvyků a obyčejů. Ukázky této kultury lze vidět v expozici Městského muzea ve Valašských Kloboukách.

Hlubokou tradici na Valašsku má ovocnářství a pálenictví, a to především slivovice, místní pálenice jsou proslaveny vysokou kvalitou tohoto tradičního valašského produktu.

Národní kulturní památkou je novodobý památník vypálené osady Ploština u obce Drnovice.

Zdroj: Wikipedia.org (2022); ČSÚ a OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKYZpátky