Sociální a zdravotní péče

V roce 2020 nabízel Zlínský kraj 2 418 lůžek v domovech pro seniory.


Počet lůžek je dlouhodobě stabilní.


Spojte svou budoucnost se Zlínským krajem. Téměř čtyři stovky ordinací praktických a dětských lékařů a 10 nemocnic s bezmála třemi tisíci lůžek. K tomu vysoká úroveň sociálních služeb a specializovaná pracoviště v oblasti prenatální diagnostiky, reprodukční a genetické medicíny či očního lékařství. To vše znamená vyšší naději na dožití, než je průměr celého Česka. Ještě váháte? Spojte svou budoucnost s naším krajem. Live in Zlin!


2 799

počet lůžek v nemocnicích

Zdroj: ČSÚ


936

počet lékařů (včetně zubních)

Zdroj: ČSÚ


5 267

počet míst v zařízeních sociálních služeb

Zdroj: ČSÚ