Vizovice

Správní obvod Vizovice se rozkládá se ve středu Zlínského kraje, sousedí na severozápadě a západě se správním obvodem Zlín, na jihu se správními obvody Luhačovice a Valašské Klobouky a na východě a severovýchodě s obcemi správního obvodu Vsetín. Svou rozlohou je to třetí nejmenší správní obvod v kraji, počtem obyvatel druhý nejmenší. Převážnou část území pokrývá Vizovická vrchovina, kterou prochází hřbet komonecké pahorkatiny s nejvyšším bodem Klášťovem. Přibližně stejný je podíl zemědělské a lesní půdy, představuje asi 45 % celkové rozlohy obvodu.
Číst více ->

2 %

podíl nezaměstnaných osob

V 07/2022 ORP vykazovalo pouze 2 % nezaměstnaných osob.


Zdroj: MPSV


42,2

průměrný věk osob žijících v ORP

V ORP je průměrný věk nižší oproti průměru Zlínského kraje, který je 43,6 let.


Zdroj: ČSÚ


2,54

podílu ekologicky příznivých ploch

Jednotky podílu zde ukazují na nezatížené životní prostředí.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.