Otrokovice

Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané. Je nejmenším správním obvodem v kraji s největší průměrnou hustotou obyvatel (311 obyvatel na km2) a druhým nejvyšším podílem městského obyvatelstva je správní obvod Otrokovice. Obvod spravuje 8 obcí a 2 města. Sousedy tohoto správního obvodu jsou pouze obvody Zlínského kraje. Na jihu a jihozápadě je to Uherské Hradiště, na západě kroměřížský správní obvod, na severu holešovský a na východě zlínský správní obvod.
Číst více ->

1,7 %

podíl nezaměstnaných osob (červenec 2022)

Údaje z 07/2022 udávají pouze 1,7% nezaměstnaných v ORP.


Zdroj: MPSV


55,1 %

podíl dětí narozených do manželství

ORP vykázalo v roce 2021 vyšší procento dětí, které se zde rodí do manželství.


Zdroj: ČSÚ


76

osob se přistěhovalo

Při sledování pohybu obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2021 přírůstek obyvatel díky přistěhování.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.