Uherský Brod

Správní obvod Uherský Brod leží v jižní části Zlínského kraje, na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem a na jihu a východě pak se Slovenskou republikou. V rámci kraje je na západě jeho sousedem správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody Zlín a Luhačovice, spravuje 30 obcí, z toho ve dvou městech žije 40,1 % obyvatel. Svou rozlohou je čtvrtým největším správním obvodem v kraji, počtem obyvatel je však až na pátém místě.
Číst více ->

33,1 %

plochy ORP jsou lesní pozemky

Počet lesních pozemků (v ha) je vysoký. Více jak třetina plochy území jsou lesní pozemky.


Zdroj: ČSÚ


124

počet dokončených bytů

V roce 2021 se v ORP dokončilo 124 bytů, což je vysoké číslo v přepočtu na počet obyvatel.


Zdroj: ČSÚ


549

počet živě narozených dětí

V ORP byly v roce 2021 zaznamenány vyšší přírůstky narozených dětí.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.