Uherský Brod

Převážnou část území Uherskobrodska pokrývá pohoří Bílé Karpaty, pro něž jsou typické táhlé hřebeny, druhově bohaté louky se skupinami osamělých stromů a rázovité obce s výraznou lidovou architekturou. Nejvyšší horou je Velká Javořina v Bílých Karpatech.

Uherskobrodské části Karpat dominují především Moravské Kopanice s typickou roztroušenou zástavbou a mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých políček. Centrem Kopanic je Starý Hrozenkov, ve kterém se každý rok konají tradiční Kopaničárské slavnosti za účasti folklórních souborů z obou stran moravsko-slovenského pomezí. Známá je také obec Žítková.

Celá oblast je součástí národopisného regionu Slovácko, a proto i v ostatních obcích se udržují lidové tradice. Konají se obchůzky o masopustu a o Velikonocích, hodové či dožínkové slavnosti, a především je to Vlčnovská slavnost jízda králů, pořádaná o poslední květnové neděli.

Největším centrem osídlení je město Uherský Brod s řadou starobylých památek, ke kterým patří budova radnice, barokní stavba palácového charakteru Panský dům, kostel Mistra Jana Husa, barokní farní kostel a dominikánský kostel s klášterem. Druhým městem oblasti jsou Bojkovice se zámkem Nový Světlov, který v minulosti sloužil jako opevněné centrum proti nájezdníkům z Uher.

K dalším kulturním památkám patří památky lidové architektury jako jsou vlčnovské a veletinské vinařské búdy, kopaničářské usedlosti, stodoly a komory nebo sušárny ovoce.

V oblasti se nachází CHKO Bílé Karpaty, národní přírodní rezervace Javořina a za přírodní rezervace byly vyhlášeny louky a pastviny s výskytem ohrožených druhů rostlin jako např. Dolnoněmčanské louky, Drahy a Hutě.

Nejznámějším turistickým a sportovním centrem je hora Mikulčin vrch, kde se kříží řada turistických cest a jsou zde i dobré podmínky pro lyžování.

Uherskobrodsko je krajem Komenského, připomínají to muzea v Uherském Brodě, Komně a Nivnici – třech možných rodištích Učitele národů.

Zdroj: Wikipedia.org (2022); ČSÚ a Informační portál města Uherský BrodZpátky