Ekonomika a trh práce

Ve Zlínském kraji je velmi nízká obecná míra nezaměstnanosti.


Zaměstnanci častěji než v jiných krajích ČR pracují u českých firem, podíl zahraničních investorů je nižší.


Zlínský kraj, to je jedna otevřená pracovní příležitost, která každý den nabízí nové možnosti a nabídky. S průměrnou nezaměstnaností 3 % tu najdete práci v nejrůznějších oborech. U nás má dobré zázemí podnikání s českým kapitálem. Díky tomu máte pocit, že jste opravdu doma. Buďte součástí přidané hodnoty Zlínského kraje. Podnikejte u nás. Live in Zlin!


2,5 %

podíl nezaměstnaných osob (k 30. 7. 2022)

+0,2 p. b. oproti roku 2021


Zdroj: MPSV


11 799

volná pracovní místa (k 30. 7. 2022)

-543 oproti roku 2021


Zdroj: MPSV


452,65

hrubý domácí produkt (HDP) kraje v roce 2020 ve stovkách tisíc Kč

Zdroj: ČSÚ