Vzdělávání

Důraz na celoživotní a multioborové vzdělávání zvyšuje úspěšnost profesního uplatnění na trhu práce.


Pestrá nabídka studijních programů v češtině i angličtině na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale také na nižších stupních škol, dělá ze Zlínského kraje region přívětivý pro kariérní růst.


Studujte ve Zlínském kraji obory budoucnosti. Vyberte typ školy talentu a srdci vašich dětí nejbližší! Zlínský kraj je ideálním místem pro rozvoj nadaných a kreativních dětí i studentů. A díky Univerzitě Tomáše Bati je náš kraj bohatý i na možnosti studia v řadě vědeckých, humanitních i uměleckých programů. Stačí si vybrat! Studujte ve Zlínském kraji. Live in Zlin!


19 860

počet dětí v mateřských školách v roce 2021/22

+ 125 oproti roku 2020/21


Zdroj: ČSÚ


49

počet středních škol zřízených Zlínským krajem

Zdroj: ČSÚ


24 579

počet studentů středních škol v kraji ve školním roce 2020/2021

Zdroj: ČSÚ