Rožnov pod Radhoštěm

Správní obvod Rožnov pod Radhoštěm zahrnuje nejméně obcí v rámci jednotlivých správních obvodů Zlínského kraje. Zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel je průměrem mezi ostatními správními obvody Zlínského kraje. Převážná část obyvatel žije ve dvou městech regionu, zbývajících zhruba 37 % žije v 7 obcích obvodu.
Číst více ->

4,6

podílu ekologicky příznivých ploch

Jednotky podílu zde ukazují na nezatížené a čisté životní prostředí.


Zdroj: ČUZK


93

počet dokončených bytů

V roce 2021 se v ORP podařilo dostavit a zkolaudovat 93 bytů.


Zdroj: ČSÚ


58,6 %

území lesních pozemků

Lesních pozemků (v ha) je v ORP více jak polovina celé jeho rozlohy.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.