Zlín

Správní obvod Zlín leží uprostřed Zlínského kraje, na západě sousedí se správními obvody Holešov, Otrokovice a Uherské Hradiště, na jihu s Uherským Brodem, na východě se správními obvody Luhačovice, Vizovice a Vsetín a na severu je jeho sousedem správní obvod Bystřice pod Hostýnem. Jižní a východní část oblasti vyplňuje Vizovická vrchovina, na severu zasahují jižní výběžky Hostýnských vrchů. Středem od východu k západu protéká řeka Dřevnice.
Číst více ->

1031

živě narozených v loňském roce

V ORP Zlín byl v roce 2021 zaznamenán vyšší přírůstek narozených dětí.


Zdroj: ČSÚ


44,0

průměrný věk obyvatel

Naděje na dožití či průměrný věk obyvatel jsou sledovanými statistickými ukazateli.


Zdroj: ČSÚ


404

počet dokončených bytů

V roce 2021 se v ORP podařilo dostavit a zkolaudovat 404 bytů.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.