Zlínský kraj

Zlínský kraj - to jsou zalesněné vrcholky Valašska, vinohrady Slovácka i úrodné nížiny Hané. Krajské město Zlín spojuje území a je přirozeným centrem kraje. Kraj vznikl sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště a okresu Vsetín. Tvoří ho 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností tzv. ORP.
Číst více ->

2,5 %

podíl nezaměstnaných osob

Stav k 30. 7. 2022


+ 0,2 p. b. za posledních 30 dní


Zdroj: MPSV


3,83 %

podíl osob v exekuci

Stav k 31. 6. 2022

(ČR 6,39 % k 31. 6. 2022)


Zdroj: Exekutorská komora ČR


120,83

zvláště chráněná území (v tis. ha)

1/29

Počet dopravních nehod a požárů

2/29

Počet požárů na 1000 obyvatel

3/29

Počet kriminálních činů

4/29

Měrné emise

5/29

Koeficient ekologické stability

6/29

Počet dokončených bytů

7/29

Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

8/29

Výdaje na kulturu

9/29

Počet absolventů a žáků středních škol

10/29

HDP na obyvatele

11/29

Podíl nezaměstnaných osob (15-64 let)

12/29

Průměrná měsíční hrubá mzda

13/29

Zaměstnaní pracující v kraji (v tisících)

14/29

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 osobu

15/29

Exekuce – podíl osob v exekuci

16/29

Ordinace lékařů pro děti, dospělé a stomatologové

17/29

Počet obyvatel k 31. 12.

18/29

Počet lékařů na 1000 obyvatel

19/29

Počet obyvatel na 1 lékaře

20/29

Počet lůžek v nemocnicích

21/29

Počet obyvatel ve věku nad 65 let (v %)

22/29

Počet obyvatel ve věku 65 let a více

23/29

Index stáří

Index stáří udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let.
24/29

Lůžka v domovech pro seniory a zařízeních se zvláštním režimem

25/29

Průměrný věk mužů a žen

26/29

Počty rozvodů a sňatků

27/29

Živě narození mimo manželství

28/29

Živě narození na 1000 obyvatel

29/29

Přírůstek obyvatel stěhováním