Uherské Hradiště

Správní obvod Uherské Hradiště se rozkládá v jihozápadní části Zlínského kraje a jižní hranicí tento správní obvod sousedí s Jihomoravským krajem. V rámci kraje sousedí na západě a severu se správním obvodem Kroměříž, na severu s otrokovickým správním obvodem, na severovýchodě a východě pak se správními obvody Zlín a Uherský Brod.
Číst více ->

966

počet živě narozených dětí

V roce 2021 se zde v ORP narodilo hodně novorozených dětí.


Zdroj: ČSÚ


263

počet nově dokončených bytů

V roce 2021 se v ORP podařilo postavit 263 bytů, což je vysoké číslo v přepočtu na počet obyvatel.


Zdroj: ČSÚ


182

přistěhovalých osob

Při sledování pohybu obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2021 nárůst obyvatel přistěhováním.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.