Uherské Hradiště

Uherské Hradiště leží na dolním toku řeky Moravy, vzniklo na spletité síti říčních ramen v údolních nivách řek Moravy a Olšavy. Jedním z nejvýznamnějších znaků krajinné struktury Uherskohradišťské aglomerace je tak vysoký podíl povrchových vod. Jedná se o krajinu široké říční nivy řeky Moravy, specifickou svým vodním režimem.

Rozlohou a počtem obyvatel se řadí na druhé místo v rámci kraje. Zahrnuje největší počet obcí (48). Přestože počet měst je nejvyšší ze všech správních obvodů v kraji, podíl městského obyvatelstva je s 51,4 % šestý nejnižší.

Povrch území je značně rozmanitý, v západní části oblasti se rozkládá pohoří Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdo 587 m n m. Téměř 60 % představuje zemědělská půda, podíl orné půdy je třetí nejvyšší v kraji.

Průmysl se koncentruje především do městské aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice a několika dalších významnějších pracovních středisek regionu (Hluk, Uherský Ostroh, Buchlovice).

Atraktivitu města pro bydlení, obchod, příležitosti, kulturní, sportovní a společenské vyžití dále zvyšuje centrální poloha Uherského Hradiště v sídelní aglomeraci Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice regionu s téměř 40 tis. obyvateli.

Uherské Hradiště je město s bohatou historií, na jeho území byla v roce 1990 vyhlášena městská památková zóna. V roce 2011 město získalo prestižní titul „Historické město“. Oblast je součástí významného národopisného regionu Slovácko, je bohatá nejen lidovými kroji, ale také zvyky, obřady, lidovou písni, hudbou a slovesností. Nejtradičnější lidovou slavností na Slovácku jsou hody, jejichž součástí jsou krojované průvody se zvykoslovnými obřady a taneční veselice.

Ze stavebních památek patří k nejzajímavějším středověký obranný hrad Buchlov, ke kterému patří i nedaleká kaple sv. Barbory. Z přelomu 17. a 18. století je zámek v Buchlovicích s parkem plným vzácných jehličnatých a listnatých stromů. V parku je pavilon s výstavou fuchsií.

V regionu se nachází významné centrum náboženského života, poutní místo Velehrad, se kterým se spojuje cyrilometodějská a velkomoravská tradice.

Dlouhou tradici, sahající až do 16. století má využití zdejších léčivých vod, dnes jsou navštěvovaná lázeňská zařízení v Ostrožské Nové Vsi nebo lázně Leopoldov v Buchlovicích-Smraďavce.

Zdroj: Wikipedia.org (2022); ČSÚ a Oficiální stránky města Uherské HradištěZpátky