Kroměříž

Kroměříž se rozprostírá v severozápadní části Zlínského kraje a sousedí se všemi zbývajícími okresy v kraji – na severovýchodě s okresem Vsetín, na východě s okresem Zlín a na jihovýchodě s okresem Uherské Hradiště. Převážnou většinu okresu tvoří úrodná rovina Hané, která místy přechází v pahorkatinu. Územím okresu protéká řeka Morava, do které se vlévají jen menší přítoky – říčky Haná, Kotojedka, Moštěnka a Rusava.
Číst více ->

43,8

průměrný věk obyvatel

Naděje na dožití či průměrný věk obyvatel jsou sledovanými statistickými ukazateli.


Zdroj: ČSÚ


114

počet dokončených bytů

V roce 2021 se v ORP podařilo dostavit a zkolaudovat 114 bytů.


Zdroj: ČSÚ


700

počet živě narozených dětí

V ORP byly v roce 2021 zaznamenány vyšší přírůstky narozených dětí.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.