Valašské Meziříčí

Správní obvod Valašské Meziříčí se rozkládá se v severovýchodní části Zlínského kraje a tvoří část severní hranice kraje s Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Ostatními sousedy jsou již správní obvody Zlínského kraje, a to na jihozápadě Bystřice pod Hostýnem, na jihu Vsetín a na východě Rožnov pod Radhoštěm. Je obvodem s třetím největším podílem obyvatel žijících ve městech.
Číst více ->

125,3

bodů zde dosahuje Index stáří

Je to podstatně méně, než je průměr za Zlínský kraj jako celek. Podíl mladších věkových skupin narůstá.


Zdroj: ČSÚ


447

počet živě narozených dětí

V ORP byly v roce 2021 zaznamenány přírůstky narozených dětí.


Zdroj: ČSÚ


23

počet mateřských školek v ORP

V ORP je dostatek míst v mateřských školkách.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.