Luhačovice

Luhačovice leží v jihovýchodní části Zlínského kraje, na jihu sousedí se správním obvodem Uherský Brod, na západě se správním obvodem Zlín, na severu je to správní obvod Vizovice a na východě pak Valašské Klobouky. Na jihovýchodě má krátkou hranici se Slovenskou republikou. Počtem obyvatel je třetím nejmenším a svou rozlohou pátým nejmenším správním obvodem ve Zlínském kraji.
Číst více ->

48,2 %

plocha ORP pokrytá lesními pozemky

ORP vykazuje vysoké procento zalesnění. Lesy pokrývají téměř polovinu plochy celého ORP.


Zdroj: ČSÚ


58,5 %

podíl dětí narozených do manželství

ORP vykázalo v roce 2021 vyšší procento dětí, které se zde rodí do manželství.


Zdroj: ČSÚ


139,8

je počet aktivních ekonomických subjektů

V ORP je při přepočtu na 1000 obyvatel vysoký počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou.


Zdroj: ČSÚ


1/3

Počet ekonomických subjektů

Počet ekonomických subjektů sleduje množství aktivních subjektů v území. Jedná se často o subjekty s domácím kapitálem. Mezi subjekty řadíme také fyzické osoby, živnostníky. Jejich počet se zvyšuje.
2/3

Počet dokončených bytů

V oblasti bydlení se sledují ukazatele jako počet bytů či jejich přepočet na 1000 obyvatel. Z údajů vyplývá, že počet bytů se postupně zvyšuje a vznikají nové možnosti pro bydlení.
3/3

Podíl lesních pozemků k celkové výměře ORP

Podíl lesních pozemků ukazuje, kolik ha výměry území je zalesněných. U nás je to velmi vysoké procento oproti průměru ČR. Také koeficient ekologické stability poukazuje na méně zatížené životní prostředí.