Zlínský kraj

Zlínský kraj se nachází na východě republiky. Svou rozlohou 3 963 km2 je čtvrtým nejmenším krajem v republice. Má celkem 307 obcí (z toho 30 měst), ve kterých ke konci roku 2020 žilo 580 119 obyvatel.

Zlínský kraj je krajem vizionářů, inovátorů a podnikatelů. S historií má spjaté jména jako Baťa či Sousedík. Je to kraj s velkým podílem živnostníků a malých a středních firem s českým kapitálem. Mezi specializace patří progresivní design, přesné strojírenství a letectví, IT a ICT či oblasti podnikání a vývoje spojené s polymery.

Síť předškolních a školních zařízení v kraji představuje 316 mateřských škol, 261 základních škol, 70 středních škol včetně 16 gymnázií, 1 konzervatoř, 10 vyšších odborných škol. Ve Zlínském kraji sídlí jediná vysoká škola s veřejnoprávním statutem – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která poskytuje vzdělání na 6 fakultách.

Zlínský kraj má chráněná krajinná území o velké rozloze. Velkoplošná území zahrnují dvě chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, které představují zhruba 30 % území. Na území kraje se najdete CHKO, 44 přírodních rezervací, 6 národních přírodních rezervací, 163 přírodních památek a 2 národní přírodní památky.

Zlínský kraj je svéráznou turistickou oblastí. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, vyhlášené lázně s léčebnými prameny, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury.

Zdroj: ČSÚ

 Zpátky