Okres Zlín

Okres Zlín se nachází v centrální části Zlínského kraje a sousedí se všemi jeho zbývajícími okresy. Krajské město Zlín je přirozeným centrem celého okresu i kraje. Je to okres, ve kterém je rozvinutá vzdělávací soustava, univerzitní a výzkumné centrum, okres se specifickou architekturou a koncentrací podnikatelské a inovační infrastruktury.
Číst více ->

1,99 %

podíl nezaměstnaných osob

Stav k 30. 7. 2022


+ 0,10 p. b. za posledních 30 dní


Zdroj: MPSV


3,66 %

podíl osob v exekuci

Stav k 30. 6. 2022


Zdroj: Exekutorská komora ČR


28,73

zvláště chráněná území (v tis. ha)

1/23

Počet kriminálních činů

2/23

Počty požárů a dopravních nehod

3/23

Počet dokončených bytů

4/23

Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

5/23

Rozloha lesů a chráněných území

6/23

Rozloha lesů a chráněných území (v %)

7/23

Počet žáků MŠ a ZŠ

8/23

Počet registrovaných subjektů

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE
9/23

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti

10/23

Počet obyvatel k 31. 12.

11/23

Průměrný věk muži a ženy

12/23

Přírůstek obyvatel stěhováním na 1 000 obyvatel (‰)

13/23

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více (v %)

14/23

Index stáří

15/23

Počty rozvodů a sňatků

16/23

Živě narození

17/23

Živě narození na 1000 obyvatel

18/23

Průměrná výše důchodu

19/23

Vývoj podílu nezaměstnaných osob

20/23

Počet lékařů a počet lůžek na 1000 obyvatel

21/23

Počet sociálních zařízení

22/23

Počet míst v sociálních zařízeních

23/23

Počet lůžek v odborně léčebných ústavech