Okres Uherské Hradiště

Okres Uherské Hradiště se nachází v jihozápadní části Zlínského kraje. Oblast Slovácka pokrývá území kolem Uherského Hradiště i Uherského Brodu. Přírodní i kulturní památky, tradice a putování za vínem jsou tradičními symboly. Území ale také vyniká soudržností lidí a množstvím volnočasových spolků.
Číst více ->

2,53 %

podíl nezaměstnaných osob

Stav k 30. 7. 2022


+ 0,17 p. b. za posledních 30 dní


Zdroj: MPSV


3,32 %

podíl osob v exekuci

Stav k 31. 6. 2022


Zdroj: Exekutorská komora ČR


28,37

zvláště chráněná území (v tis. ha)

1/22

Počet kriminálních činů

2/22

Počty požárů a dopravních nehod

3/22

Počet dokončených bytů

4/22

Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

5/22

Počet registrovaných ekonomických subjektů

6/22

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti

7/22

Vývoj podílu nezaměstnaných osob

8/22

Rozloha lesů a chráněných území

9/22

Rozloha lesů a chráněných území (v %)

10/22

Počet žáků MŠ a ZŠ

11/22

Počet obyvatel k 31. 12.

12/22

Věk mužů a žen

13/22

Přírůstek obyvatel stěhováním na 1000 osob

14/22

Živě narození

15/22

Živě narození na 1000 obyvatel

16/22

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více (v %)

17/22

Průměrná výše důchodu

18/22

Index stáří

19/22

Počty rozvodů a sňatků

20/22

Počet sociálních zařízení

21/22

Počet míst v sociálních zařízeních

22/22

Lékaři a počet lůžek na 1000 obyvatel