Okres Vsetín

Okres Vsetín se nachází v severní části Zlínského kraje. Rozlohou se jedná o největší okres kraje, hustota zalidnění je však zde nejnižší. Lesy, kopce a louky se mají možnost odhalit v celé kráse. Valašsko je spojováno nejen s čistým životním prostředím, ale také s upřímností místních lidí, folklórem a tradicemi. Je to okres, který vybízí ke sportovním a volnočasovým aktivitám, stejně tak jako umožňuje pracovní rozvoj - v tradičním průmyslu i digitálním podnikání.
Číst více ->

3,95 %

podíl nezaměstnaných osob

Stav k 30. 7. 2022


+ 1,03 p. b. za posledních 30 dní


Zdroj: MPSV


3,71 %

podíl osob v exekuci

Stav k 30. 6. 2022


Zdroj: Exekutorská komora ČR


62,63

zvláště chráněná území (v tis. ha)

1/23

Počet kriminálních činů

2/23

Počty dopravních nehod a požárů

3/23

Počet dokončených bytů

4/23

Dokončené byty na 1000 obyvatel

5/23

Rozloha lesů a chráněných území

6/23

Rozloha lesů a chráněných území (v %)

7/23

Počet žáků MŠ a ZŠ

8/23

Počet registrovaných ekonomických subjektů

9/23

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti

10/23

Vývoj podílu nezaměstnaných osob

11/23

Počet obyvatel k 31.12.

12/23

Průměrný věk mužů a žen

13/23

Přírůstek obyvatel stěhováním na 1000 osob

14/23

Počet živě narozených

15/23

Živě narození na 1000 obyvatel

16/23

Počet rozvodů a sňatků

17/23

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více (v %)

18/23

Index stáří

19/23

Průměrná výše důchodu

20/23

Lékaři a počet lůžek na 1000 obyvatel

21/23

Počet lůžek v odborně léčebných ústavech

22/23

Počet sociálních zařízení

23/23

Počet míst v sociálních zařízeních